Controls™

Controls™

Vårt eget varemerke


Belsvik Elektro har gjennom jobben for oppdrett og settefisknæringen i mange år sett behovet for kvalitetssikring, loggføring og alarmovervåking.
Dette er og vil bli en særdeles viktig del av prosessen. I samarbeide med en Trondheimsbasert bedrift har vi derfor utviklet et data/alarmsystem som ivaretar nettopp disse viktige behovene.

Det meste av prosessen kan kobles inn på dette anlegget, slik at avvik/alarm blir loggført, samt at det som er kritiske avvik kan velges til alarmoverføring på f.eks. telefon til vakthavende.

Det er 24 timers overvåking fra vakt i Trondheim, som iverksetter videre tiltak/kontakt hvis vakthavende ikke nås. Hele anlegget er visualisert på dataskjerm, der man lett har tilgang til logg, m.m. Nivåovervåking for minimum vassføring i tilførselsvann er også et biprodukt av Controls™