Overvåkning for sikker produksjon

Driften av et fiskeoppdrettsanlegg er avhengig av mange tekniske systemer som skal være i drift til hver en tid. Våre kunder hadde et behov for å kunne overvåke de forskjellige systemene, og med det startet utviklingen av vårt eget styre- og overvåkingssystem Controls™. Med årene har systemet blitt videreutviklet og tilpasset kundens behov med fokus på kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

 

Hvorfor Controls™ ?

I fiskeoppdrettsanlegg er det avgjørende at oksygenet i vannet, vanntemperatur, PH-verdier og lysstyrken er riktige, og ikke avviker. Med Controls™ kobler vi sammen strømtilførsel, kabler og sensorer, og programmerer styringsparametere i systemets software slik at produksjonen får et tilpasset overvåkningssystem.

Det meste av prosessen kan kobles inn på dette anlegget, slik at avvik og eventuelle utløste alarmer blir loggført. Det som ses på som kritiske avvik kan kobles til alarmoverføring på for eksempel telefon til vakthavende.

Det er 24 timers overvåking fra ekstern vaktsentral som iverksetter videre tiltak hvis vakthavende ikke kvitterer alarmer eller at kommunikasjon med alarmsenderen skulle svikte. Hele anlegget kan visualiseres og gjøres tilgjengelig på både pc, nettbrett, operatørpaneler og mobiltelefon.

Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt oss for mer informasjon om Controls™, og hvilke automatiseringsløsninger vi kan bistå med for å sikre din produksjon.