Slik gjennomfører vi el - kontroll

Når vi utfører brannforebyggende el-kontroll, har vi en standardisert sjekkliste hvor vi blant annet sjekker sikringsskap, jording, ledninger, stikkontakter og lampepunkter, samt relevante elektriske apparater. Dette kan være varmtvannsbereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr, lysarmaturer, varmeovner med mer.

Etter gjennomført el-kontroll leverer vi en komplett digital tilstandsrapport som gir deg trygghet, og som kan brukes overfor forsikringsselskapet for billigere forsikring. Både du, vi og og forsikringsselskap kan logge inn for å finne rapporten.

 

Hva er forskjellen på el-sjekk og el-kontroll

El-sjekk og el-kontroll er to tjenester som kan være lett å forveksle. Samtidig er det en betydelig forskjell i arbeidet som utføres. En el-sjekk er en overordnet sjekk av det elektriske anlegget, utført av en elektriker, for å oppdage graverende feil som kan føre til brann. Det blir utført stikkprøver, samt sjekket grundigere ved mistanke om at noe er feil.

El-kontroll er en mer omfattende gjennomgang, som i tillegg må utføres av en elektriker med  godkjenning i henhold til NEK 405-normserien. Rapporten fra en el-kontroll kan også sendes til forsikringsselskap for å redusere forsikringspremien.

Ønsker du kontroll av det elektriske anlegget?

Vi utfører og dokumenterer el-kontroll av ditt elektriske anlegg i forbindelse med kjøp eller salg av bolig, men vi kan også utføre en både enkel sjekke av sikringsskap.