Akvakulturnæringen har med tiden fått veldig mange tekniske systemer som må styres og overvåkes for å sikre at fisk eller rogn i anlegget har det godt.  Vi vet hvor viktig det er at systemer for styring og overvåking fungerer til hver en tid, og er opptatte av å levere høy kvalitet, sikkerhet, brukervennlighet og fremtidsrettede løsninger.

Vannbehandling

Vanntilførsel og behandling av vannet er kritisk på et landbasert anlegg. Har du et eksisterende anlegg eller planer om utvidelser med UV-anlegg, energisentraler for temperaturstyring, vannpumper, mengdemåling kan vi bistå deg med installasjon og systemer.

Karnivå

For å holde kontroll på at fisken i karene har det godt er det mange ting å tenke på. Oksygenet skal holdes stabilt, belysning må være på og kanskje dimmes ned til natten, automatisk foring, rensing av kar, også videre. Vi har løsninger innenfor elektro og automatisering som gir mulighet for styring og overvåking slik at du har kontroll på hva som skjer ute i hvert enkelt kar.

Reservekraft

Strømnettet kan til tider være ustabilt, og reservekraft er kritisk for å holde stabil drift på anleggene. Vi kan hjelpe deg med gode løsninger og leveranse av batterier og aggregater for å sikre din biomasse.

Alarm og sikkerhet

Fiskens velferd er kjempeviktig, og det er krav til overvåking av de tekniske systemene og prosesser rundt fisken. Siden 2006 har vi levert systemet Controls™  for styring og overvåking ute på akvakulturanlegg. Etter kundenes behov og erfaringer vi har gjort oss underveis, har vi jobbet med å gjøre våre løsninger bedre for å ivareta sikkerheten på ditt anlegg.

Landstrøm

Det å ordne med landstrøm til en flåte kan fort bli komplisert når du må forholde deg til installatørfirma, nettselskap, kommune, grunneiere og arkeologer. Vi prosjekterer og leverer landstrøm, og ønsker å hjelpe deg på veien for å få ordnet strøm til din flåte. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

En partner i hele prosessen – fra kartlegging til prosjektering, drift og vedlikehold

Å sikre drift og overvåkning er en ganske stor prosess, og vi kan bistå i hele prosessen.

Mangler du oversikten det elektriske anlegg og er redd for overbelastning eller tenker på utvidelser? Vi hjelper deg med kartlegging og beregning av anlegget ditt slik at du får oversikt over hvordan anlegget er belastet, og hva som er av tilgjengelig kapasitet for eventuelle utvidelser.

Når vi har status på anlegget og hvilke tiltak som må gjøres har vi kompetansen til å vurdere hvilke løsninger og systemer som sikrer den beste driftsikkerheten for ditt akvakulturanlegg.

Alle systemer har behov for ettersyn og vedlikehold, og vi er her for å hjelpe deg med å holde kontroll på det.

 

Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt vår automasjonsleder hvis du lurer på hvordan vi kan bistå med for å sikre din produksjon.

Daniel Kalland
daniel@belsvikelektro.no
+ 47 99 52 39 63