Automatisering hos Lumarine Tjeldbergodden
Akvakultur

Automatisering hos Lumarine Tjeldbergodden

Lumarine har utvidet sitt anlegg på Tjeldbergodden for å øke produksjonen av rensefisk, samt produksjon av torsk.

    Kunden har hatt høy fokus på kvalitet i alle ledd, og vi har vært så heldige å få være med å prosjektere å installere det elektriske anlegg og automasjonsløsninger. Anlegget har fått installert nyeste utgave av vårt eget styre- og overvåkingssystem Controls™.