Automatisering hos Aqua Gen
Akvakultur

Automatisering hos Aqua Gen

Hos Aqua Gen har vi gjennomført en fornyelse av anleggets tekniske systemer med automasjonsløsninger for bedre sikkerhet og brukervennlighet.

    Vi har levert produkter av høy kvalitet og fremtidsrettede løsninger

    • Det er overvåkning av alle systemer fra vanninntak og gjennom anlegget helt til avløpet.
    • Rogn krever stabil temperatur. Energisentraler for temperaturstyring er bygget opp med smarte og robuste kontrollere for sikker drift.
    • Oksygen i fiskekar er sikret med optisk måling og kontrollere som holder styr på tilførselen av nytt oksygen.

    Sikker drift av systemene er kjempeviktig, og vi er på plass for videre service og vedlikehold.