Kjølesystemer fra Belsvik Elektro

Vi kan levere og foreta service/reparasjoner på de fleste type kjøle og varmepumpeanlegg, og skreddersyr anlegg som nøyaktig passer kundens ønsker.

Eksempelvis:
• Kjøleanlegg for butikk
• Ventilasjon, kjøling og oppvarming
• Dataromkjøling
• Prosesskjøling
• Fiskeindustri
• Varmepumpe og kjøleanlegg for næringsbygg(VRV og VRF)
• Varmepumpe og klimaanlegg (AC) for bolighus
• Kjøle- og Fryserom
• Isvannsanlegg
• Utbytting av oljekjeler, med varmepumper
Med flere

De fleste anlegg kan kommunisere med Controls via en gateway.
Dette åpner for muligheten til å avlese driftsdata, motta alarmer og justere driftsparametere.

Kjølecontainer ved Aakvik settefisk

Aakvik settefisk produserer og lagrer rogn. Ved lagring er det særdeles viktig at rogna har korrekt og stabil temperatur, og riktig vannmengde.

Formål med kjølecontaineren:

•Kjøle ned 800l/min med råvann fra 14°C til 0.5°C.
•Lavt temperaturavvik på levert vann ±0.1°C
•Hel-automatisert vannmengde- og temperaturstyring
•Høy driftsikkerhet

For å få til dette:

•Frekvensstyrte pumper for å opprettholde riktige vannmengder
•Gjenvinning av ca 80% energien i det brukte vannet slik at vi trenger kun ca 20% av den egentlige effekten for å opprettholde riktig temperatur på råvannet.
•Utgående temperatur kontrollert av PLS slik at vi får høy nøyaktighet.
•Dobbelt sett med pumper som veksler automatisk ved innstilt tid, eller ved feil.
•Kompressorrigg med to kuldekretser, der hver av kretsene har en frekvensstyrt kompressor, og en kompressor med to effektsteg.
•Tre platevekslere.

Generelt:

Systemet er klargjort for å gjenvinne inntil 190kW med varme, som kan brukes til oppvarming av bygg / forvarming av tappevann uten inngrep i eksisterende røranlegg.
•Mulighet for å kunne oppgradere kjøleeffekten og/eller ta ut vann med to forskjellige temperaturer uten inngrep i eksisterende røranlegg.
•At vi unngår inngrep i eksisterende rørføring, gir kort nedetid ved en eventuell oppgradering.

Nærhet til markedet

Hemne, Aure, Snillfjord og Halsa