Generelt

1Hva er styringssystem og hva kan jeg bruke det til?
Styringsystemer kan kontrollere og styre lys, oppvarming og alarmen i boligen, og det finnes svært mange typer. Med riktig system får du både økt komfort, fleksibilitet, sikkerhet og du sparer strøm. Vi skreddersyr den beste løsningen for deg. Kontakt oss i dag.
2Hvorfor trenger jeg el-sjekk?
Du trenger el-sjekk for å avdekke eventuelle farlige feil eller mangler. En el-sjekk er for din egen sikkerhet. For el-sjekk av din bolig, kontakt oss i dag.
3Finnes det lover for kontroll av el-anlegg?
Ja. På samme måten som at biler må inn til EU-kontroll, må også el-anlegget kontrolleres av fagfolk. For mer informasjon om ditt el-anlegg, kontakt oss i dag.
4Hva er smarthus?
Begrepet smarthus omfatter en rekke elektriske installasjoner som skal bidra til å gi boligen lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå. Det mest vanlig er varmestyring og lysstyring, men alt av teknisk installasjon kan anses som smarthus-teknologi. Det finnes både trådløse systemer og systemer der signalene går via kabler i veggen. Systemene kan styres med fjernkontroll, kontrollpanel eller via mobil, Ipad og internett – et veldig fleksibelt system som gir deg som bruker mer kontroll og økt fleksibilitet.
5Hvorfor må jeg bytte de gamle skrusikringene i det gamle sikringsskapet?
Er du opptatt av sikkerhet må du følge dagens forskrifter. Da beskytter du deg selv og din bolig på best mulig måte.
6Hvorfor bør jeg velge varmepumpe?
Med en varmepumpe blir varmen jevn og god ettersom luften blir skjøvet rundt i etasjen med en vifte. Jo mer luftsirkulasjon, desto jevnere og bedre varme. Effektive luftrensere i varmepumpene gjør luften friskere og renere. De fleste varemepumper har i tillegg innebygd aircondition. Varme om vinteren – kjøling om sommeren.
7Hvordan velge riktig belysning?
Det er stor forskjell på kravene til belysning i ulike rom – på kjøkkenet, ved pc-en, i stuen og på barnerommet. I vår del av verden har vi bare noen få timers dagslys vinterstid. Dette har gjort at vi nordboere alltid har vært bevisst energien lyset gir. Når du skal velge belysning i hjemmet ditt er det en rekke ting du bør tenke gjennom, som riktig lysmengde på riktig sted, fleksibilitet, design/utseende, økonomi etc. Belysning påvirker oss mye i hverdagen. En 60-åring trenger f.eks 6 ganger så mye lys som en 20-åring for å se like godt.
8Hvordan velge riktige lysbrytere?
I dag kan man velge mellom brytere i alle tenkelige materialer i tillegg til de tradisjonelle bryterne i hvit plast. Produsentene leverer brytere i både glass, metall, tre og stein. Bryterene leveres også i mange forskjellige farger. Mange av de mer avanserte systemene har brytere som kan programmeres til en rekke forskjellige funksjoner. Det kan være alt fra dimming av lys til volumkontroll på stereoanlegget. Som du skjønner er ikke en bryter bare en bryter. Kontakt din lokale Elfag-elektriker i dag for råd og tips om valg av riktig bryter.
9Bør jeg bytte ut gamle ledninger?
Mange gamle kabler og ledninger får etter hvert tørr og sprø isolasjon, spesielt i forbindelse med koblingspunkter og lamper. Dette kan føre til gnistringer (lysbuer), noe som igjen utgjør en brannfare. ​​ Et elektrisk anlegg har ikke noen bestemt levetid. Tilstanden er avhengig av belasting, bruk, slitasje og vedlikehold. Elektriske anlegg med kabler og ledninger montert før 1970 kan man godt si er modne for en omfattende rehabilitering. Særlig gjelder dette anlegg med såkalte kulokabler.
10Jeg kan jo kjøpe varmekabler og stikkontakter i butikken! Kan jeg ikke montere dette selv?
Nei, du kan ikke montere dette selv. Butikker som selger slikt utstyr skal også opplyse deg om dette før du kjøper utstyret. Du har ikke lov til å foreta noen inngrep i de faste elektriske installasjonene. Dette skal alltid utføres av en registrert installasjonsvirksomhet!
11Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?
Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Hva som menes med "mindre arbeider" er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6.
12Jeg har en ny bolig med komfyrvakt. Kan jeg fjerne denne?
Nei, i alle nye boliger skal det være montert beskyttelsestiltak som skal forhindre brann på komfyrer og platetopper. For at komfyrvakten skal fungere som forutsatt er det viktig at føleren plasseres riktig. Du må ikke flytte på, eller fjerne denne! Sett deg inn i brukerveiledningen, og spør elektrikeren om råd hvis du er usikker på hvordan du skal betjene komfyrvakten.

Sikringsskapet

1Jeg har en sikring som løser ut ofte. Hva kan være årsaken?
At en sikring løser ut betyr at det enten er for stor belastning på kursen (for høyt strømforbruk) eller at det er en feil på det elektriske anlegget, ev. noe av det tilkoblede utstyret. Vedvarende høyt strømforbruk på en kurs er ikke bra. Ta kontakt med en elektriker for å få fordelt belastningen på flere kurser. Dersom sikringen kobler ut når du bruker et bestemt utstyr, er det enten noe feil på utstyret eller så bruker utstyret for mye strøm. Sikringen kan også løse ut ved kortslutninger og jordfeil i det elektriske anlegget. Det er derfor viktig at du kontakter en elektriker dersom du er usikker på hvorfor sikringen stadig kobler ut.
2Jordfeilbryteren har løst ut! Hva gjør jeg med det?
Dersom en jordfeilbryter eller jordfeilautomat har løst ut av seg selv, og det ikke er en åpenbar årsak til dette, kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentagende utkoblinger kan det være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet.
3Jordfeilvarsleren lyser og/eller piper! Hva gjør jeg med det?
Da er det sannsynligvis en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. Jordfeil kan utgjøre en stor brann- og berøringsfare.
4Hvorfor må jeg bytte de gamle skrusikringene i det gamle sikringsskapet?
Er du opptatt av sikkerhet må du følge dagens forskrifter. Da beskytter du deg selv og din bolig på best mulig måte.
5Hva koster det å modernisere sikringsskapet?
Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten, hvilke produkter elektrikeren benytter og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til. ​Be om tilbud fra flere installasjonsvirksomheter.
6Bør jeg bytte ut gamle ledninger?
Mange gamle kabler og ledninger får etter hvert tørr og sprø isolasjon, spesielt i forbindelse med koblingspunkter og lamper. Dette kan føre til gnistringer (lysbuer), noe som igjen utgjør en brannfare. ​​ Et elektrisk anlegg har ikke noen bestemt levetid. Tilstanden er avhengig av belasting, bruk, slitasje og vedlikehold. Elektriske anlegg med kabler og ledninger montert før 1970 kan man godt si er modne for en omfattende rehabilitering. Særlig gjelder dette anlegg med såkalte kulokabler.
7Hva skal jeg få av dokumentasjon fra elektrikeren?
Når elektrikeren er ferdig med jobben, skal du få en samsvarserklæring. Denne er din garanti for at planlegging, utførelse og endring av det elektriske anlegget er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Som eier har du krav på garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. Sammen med samsvarserklæringen skal du få nødvendig underlagsdokumentasjon og informasjon om hva som er viktig med tanke på bruk og vedlikehold av anlegget. Du plikter å ta godt vare på denne type dokumenter.

Nærhet til markedet

Hemne, Aure, Snillfjord og Halsa