Kompetanse

Type oppdrag


• Installasjoner i bolig / hytte / rehab
• Installasjoner i industri (Fisk, Tre, Metall
• Installasjoner i Landbruk
• Brannvarsling
• Tele / data / alarm / overvåking
• Prosjektering av alle typer anlegg
• Teknisk tegning (Digitalt assistert konstruksjon)
• El-Kontroll bolig, næring og landbruk
• Automasjonsløsninger som bl.a Controls

Godkjenninger / Sertifikater


- Elektroinstallatør gruppe L
- Ekomnettautorisasjon
- Foretakssertifikat FG760:1
• Prosjektering av automatisk brannalarmanlegg
• Installasjon av automatisk brannalarmanlegg
• Driftsetting

- Sentral godkjenning
- Elektrotermografering lavspenning
- F-gass, Kategori 1

Kompetanse


- Ingeniør elektroautomasjon
- Teknikere elektro
- Automatikere
- Elektrikere
- Kjøletekniker
- Telekommunikasjonsmontør

- Sentral godkjenning
- Elektrotermografering lavspenning
- F-gass, Kategori 1

Nærhet til markedet

Hemne, Aure, Snillfjord og Halsa