admin

Flere prosjekter er i gang, både i Hemne, Aure og Halsa.

Hemne:

  • Ved Wacker Holla er aktiviteten stor for tiden, det jobbes for fullt med å få den nye silisiumovnen ferdig i tide. Det jobbes også parallelt med flere andre tilhørende konstruksjoner. Oddgeir styrer der ute, med stødig hånd.

  • Prosjektet Sodin skole ferdigstilles i disse dager, og dette har vært en jobb som har vart i over tre år. Nytt bygg for mellomtrinnet, ombygging barneskolen og administrasjonsbygget.

Belsvik elektro as
belsvik elektro as
  • Ved Rema 1000 er vi i gang med å skifte ut lysarmaturer i forbindelse med ombyggingen.

belsvik elektro as
Arvid og Jørund i aksjon.

Aure:

  • Hos Lumarine AS, på Tustna, har vi utført alle de elektriske arbeidene i forbindelse med en større utbygging for leppefiskproduksjon.

Ole Johan poserer i kontrollrommet.
belsvik elektro as
  • Aure SFO er godt i gang, og modell er Ola.

Belsvik Elektro AS
Belsvik Elektro AS

Halsa:

  • Flere hytter og hus er under oppførelse i Halsa, og ved Lerøy Åkvik har Øyvind kontroll på arbeidene vedrørende nytt vanninntak.

Ellers har vi mange spennende prosjekter som kommer senere på året.

18.03.19

Full fart i 2019 også!

Flere prosjekter er i gang, både i Hemne, Aure og Halsa. Hemne: Ved Wacker Holla er aktiviteten stor for tiden, det jobbes for fullt med å […]
21.12.18

Nye stillinger

06.03.17

Virksomhetsoverdragelse av HK Elektro AS

14.10.16

Brannfarlig lading av EL-bil